KnowUr.Biz

Tiedolla johtaen tulevaisuuteen

Sport Venue on kehittänyt tiedolla johtamisen menetelmän ja sitä tukevan analytiikka-työkalun, joiden tarkoitus on kehittää urheiluliiketoiminnan tuloksellisuutta. Menetelmän avulla on mahdollista muuttaa toimintakulttuuria ja asettaa selkeitä, havainnollisia tavoitteita sekä seurata työkalulla niitä reaaliaikaisesti. Kyse on siis muutosjohtamisesta digitalisaation avulla. Enää ei tarvitse arvailla, oliko säällä vaikutusta onnistumiseen/epäonnistumiseen vaan oleellinen tieto on kootusti nähtävissä. Menetelmässä kartoitetaan ja koostetaan eri tietojärjestelmistä tarvittava tieto yhdeksi kokonaisuudeksi ja visualisoidaan vaikuttavat tekijät ymmärrettävään muotoon. Enää et odota kuun vaihtumista saadaksesi vertailukelpoisia lukuja vaan voit verrata tavoitteitasi reaaliaikaisesti ja vaikkapa suhteutettuna toisen kaupungin vastaavaan palveluun.

Miksi

Tiedätkö mistä asiakasvirtasi koostuvat? Mihin aikaan tilat ovat koetuksella ja vastaavasti, milloin kaipaisit lisää asiakkaita? Tukevatko yhteistyökumppanisi oman liiketoimintasi tarjoamaa ja miten asiakkaat kokevat palvelunne? Käytätkö aikaasi vakuuttaaksesi muut jo tuntemiesi liiketoimintojesi ongelmista/onnistumisista kokoamalla tiedot useista eri järjestelmistä vai uupuuko jokin tärkeä tieto kuvaajistasi? Muutamia asiakkaittamme mieltä askarruttaneista kysymyksistä, joihin on haettu ratkaisua konseptoimallamme menetelmällä.

Mitä

Menetelmän avulla mietitään yhdessä liiketoiminnan tavoitteet ja asetetaan mittarit niille. Tavoitteisiin vaikuttaa niin sisäisiä kuin ulkoisiakin muuttujia, jotka pyritään kattamaan informaatiosaannin mielessä automaattisiksi. Aikaisempaan tietoon perustuen voidaan pilkkoa kokonaisuus pienempiin osatavoitteisiin ja huomioida eri näkökulmia tavoitteissa. Tavoitteista nähdään yksiselitteisesti Analytics työkalun kuvaajien avulla, miltä osin ollaan onnistumassa tai epäonnistumassa, jotta nopeita korjausliikkeitä voidaan tehdä tai tavoitteita voidaan edelleen tarkentaa.

Kuka

Analytics työkalun avulla tuotetaan haluttua tietoa, jota voidaan tarkastella eri näkökulmista yksinkertaisten valintojen kautta. Se tarjoaa läpinäkyvyyttä eri toimijoille, olitpa sitten kuntapäättäjä tai asiakastyytyväisyydestä vastuussa. Tietoa voidaan myös jakaa eteenpäin vaikka ulkoisesti websivujen kautta, joka parantaa läpinäkyvyyttä myös käyttäjien keskuudessa.

Lue lisää KnowUr.Biz-palvelun omilta sivuilta

KnowUr.Biz palveluun