DATA-ANALYTIIKKAYHTIÖ SPORT VENUE OY VAHVISTAA KASVUOSAAMISTAAN

DATA-ANALYTIIKKAYHTIÖ SPORT VENUE OY VAHVISTAA KASVUOSAAMISTAAN – VUORINEUVOS KARI NEILIMO HALLITUKSEN JÄSENEKSI JA OMISTAJAKSI

Sport Venue Oy on perustettu vuonna 2012. Sen liiketoiminta muodostuu tiedolla johtamisen ohjelmistopalveluista sekä niitä hyödyntävistä liikuntapaikkojen rakentamisen ja operoinnin palveluista.

Sport Venue Oy on kehittänyt ja tuotteistanut tiedolla johtamisen ohjelmistokokonaisuuden KnowUr.Biz, jota on sovellettu menestyksellisesti liikunnan, liikenteen ja palveluliiketoiminnan alueilla toimivissa yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa.

KnowUr.Biz tukee yrityksiä ja julkisia organisaatioita niiden muutosjohtamisprosesseissa sekä mahdollistaa muutosten vaikutusten ennustamisen ja toteutumien mittaamisen tiedolla johtamista, data-analytiikkaa ja tekoälyäsovelluksia hyödyntäen. Ohjelmistokokonaisuuden avulla voidaan lisäksi parantaa asiakasymmärrystä sekä auttaa uusien tuotteiden ja palveluiden suunnittelua ja niiden markkinoille kohdentamista. Tiedolla johtamisen ohjelmistokokonaisuus parantaa yritysten ja julkisten organisaatioiden johdon raportointia, tehostaa päätöksentekoa sekä avustaa investointien suunnittelussa.

Yhtiö pyrkii vahvaan liiketoiminnan kasvuun sekä kotimaan että kansainvälisillä markkinoilla.

Vahvistaakseen kasvun edellyttämää osaamista ja rahoitustaan on yhtiö kutsunut hallituksen jäseneksi vuorineuvos Kari Neilimon, joka tulee mukaan yritykseen myös osakkeenomistajana.

Kari Neilimolla on vahva liikkeenjohdollinen osaaminen strategisen johtamisen, liiketoimintaosaamisen, liiketoimintamalleilla kilpailun sekä kasvuyritysten johtamisen alueilla. Hän on toiminut ylimmän liikkeenjohdon tehtävissä sekä hallitusten puheenjohtajana ja jäsenenä useissa yrityksissä. Akateemisen uransa aikana hän on ollut yliopistoissa liiketaloustieteen professorina.

Lisätietoja:

Sport Venue Oy, Toimitusjohtaja Karri Kylliö, Enable JavaScript to view protected content. 050 3853 387