TARVESELVITYS JA SUUNNITTELUPALVELUT

TARVESELVITYS JA SUUNNITTELUPALVELUT

Sport Venuen tarveselvitys antaa yksityiskohtaista tietoa uimahallihankkeen taloudellisuudesta. Huomioon otetaan uimahallin koko elinkaari. Tarveselvityksen avulla uimahallihanketta voidaan esitellä ja viedä eteenpäin erilaisissa päättävissä elimissä.

Tarveselvityksessä vertaillaan kattavasti erilaisten ratkaisujen sopivuutta tietylle alueelle ja väestöryhmälle nyt ja vuosien kuluessa. Tarveselvitys voi kattaa vain tietyn osa-alueen, tai selvityksessä tarkastellaan koko uimahallihankkeen kokonaistaloudellisuutta. Kustannuksia vertaillaan 25 vuoden aikajänteellä.

Yksi tärkeimmistä tarveselvityksen osa-alueista on selvittää, mikä on tilaajan nykyisten uimahallien kapasiteetti tai uusien hallien tarve ja miten ne tai väestöpohjan tarpeet muuttuvat lähitulevaisuudessa. Selvityksessä voidaan huomioida myös muiden liikunta- ja urheilutilojen tarve.

Tarveselvityksen perusteella tiedetään, onko hallin rakentaminen taloudellisesti järkevää, ja mikä ratkaisu on kustannuksiltaan ja toiminnoiltaan paras.

Miksi valita Sport venue?

Maksimoi käyttöä

Korkea käyttöaste
Turvallisuus
Terveys
Hyvinvointi
Urheilu
Ennustettavuus
Joustava
Monitoiminnallinen

Minimoi kuluja

Optimoitu
rakentaminen
Optimoitu
Henkilöstötarve
Käyttö-/Ylläpito Kustannustehokas
Energiatehokas
Ympäristöystävällinen