top of page
Uimahalli ja urheilukiinteistö

MIKSI VALITA SPORT VENUE

Liikuntapaikkahankkeiden kokenut kumppani

Tietoa meistä

TARVE- JA HANKESELVITYS JA ASIANTUNTIJAPALVELUT

Tarveselvitys antaa kattavat tiedot liikuntapaikkahankkeen taloudellisuudesta sekä toiminnallisesta sopivuudesta tietylle alueelle ja väestöryhmälle. Selvityksessä huomioidaan kävijämäärä ja profiili huomioiden kunnan ja ympäristökuntien tarpeet pitkälle tulevaisuuteen.

Hankeselvityksessä huomioidaan tarveselvitysvaiheessa esiin tulleet tarpeet.

Konsultaatio voi sisältää useita erilaisia asioita aina pienistä suuriin kuten energiakonsultointia ja uimahalliin liittyviä teknisiä sekä operatiivisia asioita.

Selvitykseen voi sisältyä myös kokonaistaloudellinen vertailu.

Palvelut

Monitoimihalli

Liikuntapaikkaselvitykset

 • Tarve-/hankeselvitys antaa kattavat tiedot liikuntapaikkahankkeen taloudellisuudesta sekä sopivuudesta tietylle alueelle ja väestöryhmälle.

 • Tarveselvitykseen voi sisältyä myös kokonaistaloudellinen vertailu.

Monitoimihalli

Asiantuntijapalvelut

 • Operatiivisen toiminnan kehittäminen

 • Liikuntakiinteistöjen talotekninen hallinta ja kustannustehokkuus

 • Käytännön digitalisuus ja virtuaalisuus

 • Valtakunnalliset uima- ja jäähalliportaalit

 • Energiatehokkuus

 • Uudet rahoitus- ja omistusmallit

 • OKM-liikuntapaikkatuki

Asiakkaiden kertomaa

"Olemme tilanneet Sport Venuelta tarveselvityksen jo aiemmin ja siihen päivityksen myöhemmin. Kunnan ja sidosryhmien tarpeet selvitettiin hyvin ja saimme kolme erilaajuista ehdotusta uudesta uimahallista päättäjien mietittäväksi. Nyt olemme edenneet hankesuunnitelmavaiheeseen selvitystä hyödyntäen."

"Sport Venuen tapa toimia on asiakaslähtöinen ja joustava. Saimme puristettua tiukan aikataulun tarveselvityksen selvityksineen ja kyselyineen valmiiksi sovitulla tavalla ja projektimme pääsi siirtymään seuraavaan vaiheeseen suunnitellusti."

Hanna Murotie, Liikuntapalvelupäällikkö, Nokian kaupunki

"Automatisointi datan siirrossa mahdollistaa reaaliaikaisen datan hyödyntämisen hallin päivittäisessä tekemisessä ja sen myötä voidaan operoinnissa arkisten rutiinien lisäksi keskittyä mm. energiansäästötoimenpiteisiin ja energiaoptimointiin hallin erilaisissa kuormitustekijöissä, kuten ruuhkahuipuissa ja huoltojen aikana. Reaaliaikaisen datan käyttäminen antaa selkeän näkemyksen hallin kokonaistoiminnoista ja mahdollisista haasteista. Lisäksi sillä pystytään perustelemaan investointipäätöksiä."

Jarkko Rantamäki, ylitarkastaja, Länsi- ja sisä-Suomen aluehallintovirasto

​"selvitys antaa hyvät pohjatiedot päätöksentekoon: relevanttia tietoa

 • useampi vaihtoehto päättäjille

 • selvitys kestää aikaa, selvityksestä hyötyä myös myöhemmin

 • tiukka aikataulu ei haitannut selvityksen tekemistä, vaan kaikki onnistui

 • asiantuntemus omaa luokkaa

 • hyvä maine alalla, suosituksia laajasti"

Usean kunnan liikuntajohtajien haastatteluissa esiin tulleita huomioita tarvesuunnitelmasta

YHTEYSTIEDOT

Sport Venue, Tietotalo, Tampereen Yliopiston Hervannan kampus

KnowUrBiz Oy Korkeakoulunkatu 1 33720 Tampere, Finland

+358 44 733 2488

Ryhmäkuva
bottom of page