top of page
portaali-okm.png

Uima- ja jäähalliportaali

Mikä portaali on ja miksi se on olemassa? Tämä blogi pohjautuu keskusteluun Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) ylitarkastaja Jarkko Rantamäen kanssa. Hän kertoo miksi portaali on saanut alkunsa ja miksi sen kokoamat tiedot ovat tärkeitä niin AVI:lle kuin kunnillekin.

Portaalin tiedot auttavat myös AVI:a avustus- ja tukihakemusprosesseissa.

Uimahalliportaali

Jäähalliportaali

Uima- ja jäähalli-portaalienmerkitys

Mikä portaali on ja miksi se on olemassa? Tämä blogi pohjautuu keskusteluun Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) ylitarkastaja Jarkko Rantamäen kanssa. Hän kertoo miksi portaali on saanut alkunsa ja miksi sen kokoamat tiedot ovat tärkeitä niin AVI:lle kuin kunnillekin.

Mikä Uima- ja jäähalliportaali on

Ajatus portaalista on lähtenyt liikkeelle Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen VTT:n toimesta. Lyhyesti sanottuna portaali on paikka, mihin on koottu Suomesta löytyvät uima- ja jäähallit sekä niiden tiedot. Portaalien perusajatus on, että niihin kirjataan hallien perustietoja energiankulutuksesta ja käytettävästä tekniikasta. Portaaliin on myös materiaalipankki, sillä sinne on koottu erilaisia ohjeita ja oppaita mm. liikuntapaikan suunnitteluun ja kehittämiseen liittyen.

Sport Venue (KnowUrBiz Oy) ylläpitää ja kehittää portaalia yhteistyössä AVI:n ja OKM:n kanssa.

Portaalin merkitys

Halleissa käytetään valtavat määrät energiaa, sähköä ja vettä. Näiden tehokas käyttö vähentää kustannuksia ja on myös kestävän kehityksen periaatteiden mukaista. Portaalin avulla halutaan lisätä tietoisuutta siitä, miten eri toiminnoilla voidaan vaikuttaa ja parantaa mm. hallien energiankulutusta. Jarkko Rantamäki kannustaakin kaikkia kuntia ja kaupunkeja täyttämään oman hallinsa olosuhdetiedot portaaliin, sillä mitä useampien hallien tiedot on käytössä, sitä parempaa dataa saadaan. Portaali on yksi tapa välittää tietoa mm. erityyppisten hallien olosuhteista sekä tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista muidenkin hyödynnettäväksi. Tämä mahdollistaa hallien kehittämisen ja antaa arvokasta tietoa tutkimuskäyttöön.

Portaalin hyödyt

Portaalin aktiivinen täyttäminen tuo kunnalle parhaimmat hyödyt. Yhden yksittäisen vuoden tiedot eivät vielä tuo suurta lisäarvoa, mutta kun portaalissa on tiedot samoista asioista useilta vuosilta, voidaan kehitystä ja sen suuntaa tarkkailla jo syvällisemmin. Usean vuoden vertailut auttavat hahmottamaan ja suunnittelemaan tulevia parannustoimenpiteitä. Ja niiden toteutuksen jälkeen voidaan portaalin datasta todentaa niiden vaikutus, kulutustietojen lisäksi myös kävijämääriin.

Jarkko Rantamäki nostaa hyödyistä esille: ”Automatisointi datan siirrossa mahdollistaa reaaliaikaisen datan hyödyntämisen hallin päivittäisessä tekemisessä ja sen myötä voidaan operoinnissa arkisten rutiinien lisäksi keskittyä mm. energiansäästötoimenpiteisiin ja energiaoptimointiin hallin erilaisissa kuormitustekijöissä, kuten ruuhkahuipuissa ja huoltojen aikana. Reaaliaikaisen datan käyttäminen antaa selkeän näkemyksen hallin kokonaistoiminnoista ja mahdollisista haasteista. Lisäksi sillä pystytään perustelemaan investointipäätöksiä.”

Oman hallin tietojen tarkastelun lisäksi portaalista saadaan arvokasta vertailutietoa muiden kuntien halleista ja oman hallin rankingia suhteessa muihin. Vertailutietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi hallin perusparannusta tai kokonaan uuden rakentamista suunniteltaessa. Näissä tilanteissa voidaan tutkia vastaavien kuntien vastaavia halleja ennen ja jälkeen hankkeen, todeta saavutettuja hyötyjä esimerkiksi energian kulutuksen tai kävijämäärien suhteen. Nämä tiedot auttavat poliittisia päättäjiä, sekä hallin arjesta vastaavia operaattoreitakin.

 

Portaalin tiedot auttavat myös AVI:a avustus- ja tukihakemusprosesseissa. AVI tutkii perusparannettavan hallin tietoja portaalista, perustietojen lisäksi yleensä kolmen hakua edeltävän vuoden energiankulutus- ja kävijämäärätietoja. Nämä tiedot antavat ennakkotietoa hankkeesta, esimerkiksi aiemmista parannuksista ja muutoksista. OKM tekee päätökset myönnettävistä avustuksista näitä tietoja hyödyntäen.

Portaalin käyttö

Portaalin peruskäyttö on maksutonta. Tällöin tiedot käydään täydentämässä manuaalisesti, usein kerran vuodessa. Sport Venue tarjoaa myös lisäpalvelua, jolla tiedot voidaan ajaa portaaliin automaattisesti, tällöin hallilla on käytössä reaaliaikaiset ja luotettavat kulutustiedot. Lisäpalvelu tuo luotettavuutta, reaaliaikaisuutta, vähentää työtä ja mahdollistaa nopeat reagoinnit poikkeus- tai muutostilanteissa. Luotettava data on hyödynnettävissä niin arjessa kuin pidemmän tähtäimen kehittämisessäkin.

Jos kiinnostuit datan automaattisesta päivityksestä portaaliin tai muutoin energiatehokkuudesta ole yhteydessä meihin

Jari Räikkönen 

Puh. +358 50 385 3311
jari.raikkonen(at)sportvenue.fi

Jarno Rekonius

Puh. +358 50 485 3387
jarno.rekonius(at)sportvenue.fi

Linkit portaaleihin

uimahalliportaali.fi

jaahalliportaali.fi

bottom of page