top of page
Palaveri

TIETOA MEISTÄ

Sport Venue on KnowUr.Biz Oy:n liikuntapaikkahankkeisiin erikoistunut yksikkö. Olemme kokenut ja luotettava yhteistyökumppani jo olemme olleet mukana erilaisten hankkeiden osaprojekteissa tai kokonaisratkaisuissa jo vuodesta 2011 alkaen. Asiakkaamme voivat valita heille sopivan palvelun tai kattavan palvelupaketin, joka sisältää kaiken aina tarveselvityksestä hankeselvitykseen ja päivittäiseen toimintaan.

KnowUrBiz Oy ylläpitää yhdessä OKM kanssa mm. uimahalli- ja jäähalliportaaleja. Olemme toteuttaneet useita uimahalli- ja liikuntapaikkojen tarveselvityksiä, hankesuunnitelmia sekä osallistuneet hankkeisiin, jossa uimahalli on merkittävässä osassa laajempaa kokonaisuutta. Näissä hankkeissa olemme hyödyntäneet laajasti julkisia, järjestelmätoimittajien reaalitietoa sekä tilastolähteitä saadaksemme luotettavan kuvan nykytilasta. Yksi tavoitteista on tulevaisuuteen tarpeiden huomioiminen. Niissä on huomioitava väestönkasvu, -rakenne sekä muuntojoustavuudet seuraavalle 20v jaksolle. Nykytilan ja ennustettavuuteen käytämme johtamisen, päivittäisen tekemisen sekä ennustettavuuteen tähtäävää ohjelmistokokonaisuutta. Tärkeätä on myös määritellä mitä hyötyä oikein valituista seurantatiedoista oikeasti on.

KnowUr.Biz on tiedolla johtamisen edelläkävijä, joka on syntynyt oivalluksesta hyödyntää paremmin jo olemassa olevaa liiketoiminta-tietoa. Parannamme asiakkaidemme toimintaa auttamalla heitä keräämään, rikastuttamaan ja analysoimaan liiketoimintadataa entistä tehokkaammin ja löytämään sieltä kehitysmahdollisuuksia. Meidät tunnetaan kyvystämme löytää ja tunnistaa poikkeavuuksia, syy-yhteyksiä ja mahdollisuuksia liiketoiminnan terävöittämiseen.

bottom of page